Innan du söker jobb
Kort om LMA och AT-UND

LMA-kort är ett plastkort med ditt namn och ett foto av dig. LMA är en förkortning för lagen om mottagande av asylsökande. LMA-kortet är inte en identitetshandling. Kortet bevisar att du är asylsökande. LMA-kort utfärdas av Migrationsverket. LMA-kort gäller under en begränsad period.

AT-UND I Sverige finns en lag som innebär att du behöver tillstånd för att arbeta i Sverige. Om du söker asyl har du rätt att arbeta utan arbetstillstånd. Det kallas för AT-UND (undantag från lagen om arbetstillstånd)lagen. Alla som söker asyl i Sverige, och har identifierat sig själva hos Migrationsverket har AT-UND. Om du är osäker, titta på ditt LMA-kort. AT-UND står under punkt 7.

Vill du läsa mer?
Migrationsverkets hemsida om LMA-kortet.

Migrationsverkets hemsida om AT-UND.

Vill du hitta ett jobb i Sverige?
Registrera dig hos Just Arrived

Innan du söker jobb
Kort om LMA och AT-UND

LMA-kort är ett plastkort med ditt namn och ett foto av dig. LMA är en förkortning för lagen om mottagande av asylsökande. LMA-kortet är inte en identitetshandling. Kortet bevisar att du är asylsökande. LMA-kort utfärdas av Migrationsverket. LMA-kort gäller under en begränsad period.

AT-UND I Sverige finns en lag som innebär att du behöver tillstånd för att arbeta i Sverige. Om du söker asyl har du rätt att arbeta utan arbetstillstånd. Det kallas för AT-UND (undantag från lagen om arbetstillstånd)lagen. Alla som söker asyl i Sverige, och har identifierat sig själva hos Migrationsverket har AT-UND. Om du är osäker, titta på ditt LMA-kort. AT-UND står under punkt 7.

Vill du läsa mer?
Migrationsverkets hemsida om LMA-kortet.

Migrationsverkets hemsida om AT-UND.

Vill du hitta ett jobb i Sverige?
Registrera dig hos Just Arrived