Innan du söker jobb
Personnummer och samordningsnummer

Personnummer är en identitetsmärkning som alla personer som folkbokförs i Sverige får. Personnumret består av tio siffror och delas ut av Skatteverket. De sex första siffrorna talar om när du är född. De fyra sista siffrorna är ett kontrollnummer.

Samordningsnummer är ett tillfälligt identitets-nummer som består av ditt födelsedatum plus fyra siffror. Samordningsnumret behöver du för att betala skatt och för att få pengar om du blir sjuk. Du skriver ditt samordningsnummer istället för personnummer på dokument. Ditt samordningsnummer står inte på LMA-kortet som utfärdas av Migrationsverket. Du får samordningsnummer från Skatteverket.

Folkbokföringen är ett register över personer som bor i Sverige. Det kopplar dig till en adress där du bor. Folkbokföringen avgör bland annat var du röstar i val och hur mycket skatt du ska betala.

Vill du läsa mer?
Skatteverkets hemsida om personnummer och samordningsnummer

Innan du söker jobb
Personnummer och samordningsnummer

Personnummer är en identitetsmärkning som alla personer som folkbokförs i Sverige får. Personnumret består av tio siffror och delas ut av Skatteverket. De sex första siffrorna talar om när du är född. De fyra sista siffrorna är ett kontrollnummer.

Samordningsnummer är ett tillfälligt identitets-nummer som består av ditt födelsedatum plus fyra siffror. Samordningsnumret behöver du för att betala skatt och för att få pengar om du blir sjuk. Du skriver ditt samordningsnummer istället för personnummer på dokument. Ditt samordningsnummer står inte på LMA-kortet som utfärdas av Migrationsverket. Du får samordningsnummer från Skatteverket.

Folkbokföringen är ett register över personer som bor i Sverige. Det kopplar dig till en adress där du bor. Folkbokföringen avgör bland annat var du röstar i val och hur mycket skatt du ska betala.

Vill du läsa mer?
Skatteverkets hemsida om personnummer och samordningsnummer