Innan du söker jobb
Myndigheter som är bra att ha koll på

Flera myndigheter jobbar med frågor som handlar om asyl, arbete, försäkringar och skatt i Sverige. Du behöver vända dig till rätt myndighet för att få hjälp med ditt ärende. De erbjuder service på många olika språk. Här kan du läsa mer om några viktiga myndigheter och vad de ansvarar för:

Migrationsverket Ansvarar för frågor om asyl, att bo eller hälsa på i Sverige. Det är också de som ansvarar för svenskt medborgarskap. Migrationsverket tar fram LMA-kort och AT-UND. De är också Migrationsverket som fattar beslut om uppehållstillstånd.
Läs mer hos Migrationsverket

Arbetsförmedlingen Arbetar för att hjälpa människor att hitta jobb. Arbetsförmedlingen ansvarar också för att ge stöd till den som har svårt att hitta jobb. De har också hand om etableringsplanen för dem som har fått uppehållstillstånd i Sverige. Arbetsgivare i Sverige kan lägga upp lediga jobb hos Arbetsförmedlingen. Tjänsten heter Platsbanken
Läs mer hos Arbetsförmedlingen

Skatteverket Ansvarar för att att rätt skatt betalas in. Skatteverket ansvarar också för folkbokföring. Det är Skatteverket som ger ut svenska personnummer.
Läs mer hos Skatteverket

Försäkringskassan Betalar ut pengar när du inte kan arbeta. Om du exempelvis är sjuk under lång tid. Om du är föräldraledig. Eller om du behöver stanna hemma från jobbet för att ditt barn är sjukt.
Läs mer hos Försäkringskassan

Innan du söker jobb
Myndigheter som är bra att ha koll på

Flera myndigheter jobbar med frågor som handlar om asyl, arbete, försäkringar och skatt i Sverige. Du behöver vända dig till rätt myndighet för att få hjälp med ditt ärende. De erbjuder service på många olika språk. Här kan du läsa mer om några viktiga myndigheter och vad de ansvarar för:

Migrationsverket Ansvarar för frågor om asyl, att bo eller hälsa på i Sverige. Det är också de som ansvarar för svenskt medborgarskap. Migrationsverket tar fram LMA-kort och AT-UND. De är också Migrationsverket som fattar beslut om uppehållstillstånd.
Läs mer hos Migrationsverket

Arbetsförmedlingen Arbetar för att hjälpa människor att hitta jobb. Arbetsförmedlingen ansvarar också för att ge stöd till den som har svårt att hitta jobb. De har också hand om etableringsplanen för dem som har fått uppehållstillstånd i Sverige. Arbetsgivare i Sverige kan lägga upp lediga jobb hos Arbetsförmedlingen. Tjänsten heter Platsbanken
Läs mer hos Arbetsförmedlingen

Skatteverket Ansvarar för att att rätt skatt betalas in. Skatteverket ansvarar också för folkbokföring. Det är Skatteverket som ger ut svenska personnummer.
Läs mer hos Skatteverket

Försäkringskassan Betalar ut pengar när du inte kan arbeta. Om du exempelvis är sjuk under lång tid. Om du är föräldraledig. Eller om du behöver stanna hemma från jobbet för att ditt barn är sjukt.
Läs mer hos Försäkringskassan