Att söka jobb
Anställningsavtalet

Läs igenom ditt anställningsavtal noga innan du skriver under det. Fråga om det är något du är osäker på.
Det är viktigt att du förstår allt som står i avtalet. Nedan hittar du en checklista på vad som ska finnas med.

Anställningsavtal

Arbetsgivare och arbetstagare
Vem är det som anställer (arbetsgivare) och vem ska jobba (arbetstagare)?
Arbetsgivarens fullständiga namn och organisationsnummer ska finnas med.
Arbetstagarens namn och personnummer ska också finnas i anställningsavtalet.

Befattning
Vilken är din titel? Vilka arbetsuppgifter har du? Vad ansvarar du för?

Tillträdesdag
När börjar du din anställning?

Anställningsform
Är din anställning på prov, tidsbegränsad eller tillsvidare (fast anställning)? Om inget står är det tillsvidare som gäller.
Läs mer: Olika anställningsformer

Placering
Var ska du arbeta (placeringsort)?

Lön
Vad får du för lön

Övertidsersättning
Normalt har du rätt till övertidsersättning. Ibland kommer du istället överens med din arbetsgivare om att inte få övertidsersättning i utbyte mot högre lön eller extra semesterdagar. Vad som gäller vid övertid ska stå med i ditt anställningsavtal.

Semester
Enligt lag har du alltid rätt till 25 dagars semester per år om arbetar heltid. Ibland kan man också byta bort övertidsersättningen mot extra semester.

Övriga förmåner
Har du tjänstebil? Har du subventionerad lunch, dagstidning, telefon etc? Vilka villkor gäller i så fall för dessa förmåner?

Tjänsteresor
Vilka resekostnader ersätts av arbetsgivaren?

Pension
Gör din arbetsgivare extra inbetalningar till din pension?

Kollektivavtal
Har din arbetsgivare kollektivavtal? Ett kollektivavtal är en överenskommelse mellan fackförbund och arbetsgivare. Där regleras till exempel arbetstider, uppsägningstider extra avsättningar till pension och försäkringar. Om din nya arbetsgivare inte har kollektivavtal ska de här delarna istället finns med i anställningsavtalet.

Att söka jobb
Anställningsavtalet

Läs igenom ditt anställningsavtal noga innan du skriver under det. Fråga om det är något du är osäker på.
Det är viktigt att du förstår allt som står i avtalet. Nedan hittar du en checklista på vad som ska finnas med.

Anställningsavtal

Arbetsgivare och arbetstagare
Vem är det som anställer (arbetsgivare) och vem ska jobba (arbetstagare)?
Arbetsgivarens fullständiga namn och organisationsnummer ska finnas med.
Arbetstagarens namn och personnummer ska också finnas i anställningsavtalet.

Befattning
Vilken är din titel? Vilka arbetsuppgifter har du? Vad ansvarar du för?

Tillträdesdag
När börjar du din anställning?

Anställningsform
Är din anställning på prov, tidsbegränsad eller tillsvidare (fast anställning)? Om inget står är det tillsvidare som gäller.
Läs mer: Olika anställningsformer

Placering
Var ska du arbeta (placeringsort)?

Lön
Vad får du för lön

Övertidsersättning
Normalt har du rätt till övertidsersättning. Ibland kommer du istället överens med din arbetsgivare om att inte få övertidsersättning i utbyte mot högre lön eller extra semesterdagar. Vad som gäller vid övertid ska stå med i ditt anställningsavtal.

Semester
Enligt lag har du alltid rätt till 25 dagars semester per år om arbetar heltid. Ibland kan man också byta bort övertidsersättningen mot extra semester.

Övriga förmåner
Har du tjänstebil? Har du subventionerad lunch, dagstidning, telefon etc? Vilka villkor gäller i så fall för dessa förmåner?

Tjänsteresor
Vilka resekostnader ersätts av arbetsgivaren?

Pension
Gör din arbetsgivare extra inbetalningar till din pension?

Kollektivavtal
Har din arbetsgivare kollektivavtal? Ett kollektivavtal är en överenskommelse mellan fackförbund och arbetsgivare. Där regleras till exempel arbetstider, uppsägningstider extra avsättningar till pension och försäkringar. Om din nya arbetsgivare inte har kollektivavtal ska de här delarna istället finns med i anställningsavtalet.