Att söka jobb
LAS och kollektivavtal - vad innebär det?

Anställningsavtal

Det är viktigt att du alltid skriver ett avtal med din arbetsgivare. Även om muntliga avtal ska gälla vara mycket svårt att bevisa vad man har kommit överens om.
Läs mer:
Tänk på det här när du skriver på ditt anställningsavtal

LAS (Lag om Anställningssäkerhet)
Lag om anställningsskydd (LAS) ska skydda dig vid uppsägningar och avsked så du inte blir uppsagd av fel orsaker eller blir orättvist behandlad.

Kort sammanfattning av LAS
Man inte får säga upp en anställd utan en rättvis anledning (saklig grund). Exempel på saklig grund är att det inte längre finns tillräckligt med jobb hos arbetsivaren (arbetsbrist). Ett annat exempel är personliga skäl, exempelvis att man inte har skött sitt arbete.

Om du inte kan sköta ditt arbete för att du är sjuk, ska arbetsgivaren alltid först undersöka om det finns något du kan få hjälp med.

Om man säger upp personal för att arbetsgivaren inte längre kan erbjuda tillräckligt med jobb måste en viss turordning följas. Det innebär att de som jobbat på företaget längst också ska få vara kvar om arbetsgivaren behöver säga upp. Arbetsgivaren kan få göra undantag.

Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats kan det finnas regler i det som ser annorlunda ut än Lagen om anställningsskydd (LAS). Då är det kollektivavtalet som gäller.

Kollektivavtal
Kollektivavtal är överenskommelser mellan arbetsgivare och fackförbund inom olika branscher. Det finns exempelvis ett kollektivavtal för de som jobbar inom restaurang. Ett annat för de som jobbar som lärare. Och ytterligare olika avtal för varje bransch. För de flesta branscher innehåller kollektivavtalet regler kring anställning, ersättning när man jobbar över , tjänstepension och försäkringar vid sjukdom eller arbetsskador. Arbetsgivare som ansluter sig till kollektivavtal måste följa det.

Sociala avgifter
Utöver din lön betalar din arbetsgivare också in extra skatt till staten, arbetsgivaravgifter. Det är meningen att den här skatten ska användas för att betala ut pengar om du inte kan arbeta. Till exempel om du får barn. Eller om du blir sjuk. Eller när du går i pension. Det är viktigt att din arbetsgivare betalar in arbetsgivaravgifterna. Annars har du ingen rätt till pengar om du inte kan jobba. Det är därför du alltid ska ha ett skriftligt anställningsavtal.

Om du har eget bolag betalar du istället in själv in skatt till staten, det kallas då egenavgifter.

Arbetsgivaravgifter och egenavgifter kallas tillsammans sociala avgifter.

Arbetsgivare som är anslutna till kollektivavtal betalar också för extra försäkringar och extra pension (avtalspension eller tjänstepension).

Att söka jobb
LAS och kollektivavtal - vad innebär det?

Anställningsavtal

Det är viktigt att du alltid skriver ett avtal med din arbetsgivare. Även om muntliga avtal ska gälla vara mycket svårt att bevisa vad man har kommit överens om.
Läs mer:
Tänk på det här när du skriver på ditt anställningsavtal

LAS (Lag om Anställningssäkerhet)
Lag om anställningsskydd (LAS) ska skydda dig vid uppsägningar och avsked så du inte blir uppsagd av fel orsaker eller blir orättvist behandlad.

Kort sammanfattning av LAS
Man inte får säga upp en anställd utan en rättvis anledning (saklig grund). Exempel på saklig grund är att det inte längre finns tillräckligt med jobb hos arbetsivaren (arbetsbrist). Ett annat exempel är personliga skäl, exempelvis att man inte har skött sitt arbete.

Om du inte kan sköta ditt arbete för att du är sjuk, ska arbetsgivaren alltid först undersöka om det finns något du kan få hjälp med.

Om man säger upp personal för att arbetsgivaren inte längre kan erbjuda tillräckligt med jobb måste en viss turordning följas. Det innebär att de som jobbat på företaget längst också ska få vara kvar om arbetsgivaren behöver säga upp. Arbetsgivaren kan få göra undantag.

Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats kan det finnas regler i det som ser annorlunda ut än Lagen om anställningsskydd (LAS). Då är det kollektivavtalet som gäller.

Kollektivavtal
Kollektivavtal är överenskommelser mellan arbetsgivare och fackförbund inom olika branscher. Det finns exempelvis ett kollektivavtal för de som jobbar inom restaurang. Ett annat för de som jobbar som lärare. Och ytterligare olika avtal för varje bransch. För de flesta branscher innehåller kollektivavtalet regler kring anställning, ersättning när man jobbar över , tjänstepension och försäkringar vid sjukdom eller arbetsskador. Arbetsgivare som ansluter sig till kollektivavtal måste följa det.

Sociala avgifter
Utöver din lön betalar din arbetsgivare också in extra skatt till staten, arbetsgivaravgifter. Det är meningen att den här skatten ska användas för att betala ut pengar om du inte kan arbeta. Till exempel om du får barn. Eller om du blir sjuk. Eller när du går i pension. Det är viktigt att din arbetsgivare betalar in arbetsgivaravgifterna. Annars har du ingen rätt till pengar om du inte kan jobba. Det är därför du alltid ska ha ett skriftligt anställningsavtal.

Om du har eget bolag betalar du istället in själv in skatt till staten, det kallas då egenavgifter.

Arbetsgivaravgifter och egenavgifter kallas tillsammans sociala avgifter.

Arbetsgivare som är anslutna till kollektivavtal betalar också för extra försäkringar och extra pension (avtalspension eller tjänstepension).