Att söka jobb
Olika anställningsformer

Det finns några olika sätt du kan vara anställd på. I ditt anställningsavtal ska det stå vilken anställningsform du har. Nedan kan du läsa mer om vilka olika anställningsformer som finns.

Tillsvidareanställning
Om du är tillsvidareanställd finns det inget bestämt datum för hur länge du ska jobba hos arbetsgivaren. Anställningen gäller tills du eller arbetsgivaren avslutar den. Tillsvidareanställning kallas ofta “fast anställning”, men det finns ingen anställningsform som heter fast anställning.

Tidsbegränsad anställning
En tidsbegränsad anställning gäller under en begränsad period . Det ska alltid finnas ett tydligt start och slutdatum. Exempel på på tidsbegränsade anställningar kan vara:

  • Arbete som bara utförs under en viss säsong
  • Vid tillfällen när arbetsgivaren behöver kompetens som annars inte finns i företaget. Till exempel i ett visst projekt
  • Vikariat, praktik eller sommarjobb. Ett vikariat innebär att du jobbar istället för någon annan som är borta från jobbet. Exempelvis för att hen är föräldraledig. Eller studerar.
  • Vid tillfällen när arbetsgivaren under en kort tid behöver in extra medarbetare. Till exempel om man har fått in en stor order.

Provanställning
Det är vanligt att anställningar inleds med en provanställning. När provperioden är slut är det meningen att provanställningen ska gå över till en tillsvidareanställning. En provanställning kan avbrytas när som helst under provtiden utan man behöver ge en anledning. Om arbetsgivaren avslutar en provanställning ska hen meddela detta minst 14 dagar förväg. Om du själv vill avbryta din provanställning kan du sluta direkt.

En provanställning får aldrig vara längre än sex månader. Om inte arbetsgivaren säger att provanställningen ska avbrytas går den automatisk över till en tillsvidareanställning. Du behöver inte skriva ett nytt anställningsavtal.

PLock och pack

Anställning via bemanningsföretag
När du jobbar vi ett bemanningsföretag är du anställd av bemanningsföretaget och arbetar ute hos en eller flera av deras kunder. Bemanningsföretagen har samma anställningsformer som andra arbetsgivare. Som t,ex tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning och provanställning. Det är bemanningsföretaget som betalar ut din lön och är ansvarig för din anställning. Men det är företaget du jobbar hos som berättar vad du ska göra. Många bemanningsföretag har kollektivavtal. Det innebär att du har samma villkor och trygghet som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal.
Läs mer: Att arbeta som konsult via bemanningsföretag

Egenanställning - frilansare
Egenanställning är innebär att du som privatperson kan fakturera företag utan att själv ha ett eget företag. Då blir du under kort tid anställd i ett egenanställningsföretag under den tid du utför ett uppdrag hos en kund. Efter avslutat uppdrag blir kunden fakturerad av egenanställningsföretaget, som också betalar ut lön till dig. Egenanställningsföretaget betalar moms, skatter och sociala avgifter till skattemyndigheterna.
Läs mer: Att arbeta som frilansare

Att söka jobb
Olika anställningsformer

Det finns några olika sätt du kan vara anställd på. I ditt anställningsavtal ska det stå vilken anställningsform du har. Nedan kan du läsa mer om vilka olika anställningsformer som finns.

Tillsvidareanställning
Om du är tillsvidareanställd finns det inget bestämt datum för hur länge du ska jobba hos arbetsgivaren. Anställningen gäller tills du eller arbetsgivaren avslutar den. Tillsvidareanställning kallas ofta “fast anställning”, men det finns ingen anställningsform som heter fast anställning.

Tidsbegränsad anställning
En tidsbegränsad anställning gäller under en begränsad period . Det ska alltid finnas ett tydligt start och slutdatum. Exempel på på tidsbegränsade anställningar kan vara:

  • Arbete som bara utförs under en viss säsong
  • Vid tillfällen när arbetsgivaren behöver kompetens som annars inte finns i företaget. Till exempel i ett visst projekt
  • Vikariat, praktik eller sommarjobb. Ett vikariat innebär att du jobbar istället för någon annan som är borta från jobbet. Exempelvis för att hen är föräldraledig. Eller studerar.
  • Vid tillfällen när arbetsgivaren under en kort tid behöver in extra medarbetare. Till exempel om man har fått in en stor order.

Provanställning
Det är vanligt att anställningar inleds med en provanställning. När provperioden är slut är det meningen att provanställningen ska gå över till en tillsvidareanställning. En provanställning kan avbrytas när som helst under provtiden utan man behöver ge en anledning. Om arbetsgivaren avslutar en provanställning ska hen meddela detta minst 14 dagar förväg. Om du själv vill avbryta din provanställning kan du sluta direkt.

En provanställning får aldrig vara längre än sex månader. Om inte arbetsgivaren säger att provanställningen ska avbrytas går den automatisk över till en tillsvidareanställning. Du behöver inte skriva ett nytt anställningsavtal.

PLock och pack

Anställning via bemanningsföretag
När du jobbar vi ett bemanningsföretag är du anställd av bemanningsföretaget och arbetar ute hos en eller flera av deras kunder. Bemanningsföretagen har samma anställningsformer som andra arbetsgivare. Som t,ex tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning och provanställning. Det är bemanningsföretaget som betalar ut din lön och är ansvarig för din anställning. Men det är företaget du jobbar hos som berättar vad du ska göra. Många bemanningsföretag har kollektivavtal. Det innebär att du har samma villkor och trygghet som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal.
Läs mer: Att arbeta som konsult via bemanningsföretag

Egenanställning - frilansare
Egenanställning är innebär att du som privatperson kan fakturera företag utan att själv ha ett eget företag. Då blir du under kort tid anställd i ett egenanställningsföretag under den tid du utför ett uppdrag hos en kund. Efter avslutat uppdrag blir kunden fakturerad av egenanställningsföretaget, som också betalar ut lön till dig. Egenanställningsföretaget betalar moms, skatter och sociala avgifter till skattemyndigheterna.
Läs mer: Att arbeta som frilansare