Att söka jobb
CV mall

CV-mall
Klicka här för att hämta CV-mall

CV
Namn
Telefonnummer
E-post

ARBETSLIVSERFARENHET
år/månad – år/månad, Befattning/yrkesroll, företag Beskriv dina arbetsuppgifter kort och konkret.

UTBILDNING/KURSER
år/månad - år/månad, Skola/universitet, utbildning/kurs, ort Kort beskrivning av utbildning/kurs

DATOR/IT-KOMPETENS
Till exempel Excel, SAP, Photoshop

SPRÅKKUNSKAPER
Ange språk – gradera kunskapsnivå: modersmål, flytande, goda kunskaper eller grundläggande kunskaper

ÖVRIGA MERITER
Till exempel körkort, fackligt arbete, ideella uppdrag

PERSONLIGT
Beskriv dig själv kort, lyft gärna dina starka sidor

Referenser och betyg lämnas på begäran.

Att söka jobb
CV mall

CV-mall
Klicka här för att hämta CV-mall

CV
Namn
Telefonnummer
E-post

ARBETSLIVSERFARENHET
år/månad – år/månad, Befattning/yrkesroll, företag Beskriv dina arbetsuppgifter kort och konkret.

UTBILDNING/KURSER
år/månad - år/månad, Skola/universitet, utbildning/kurs, ort Kort beskrivning av utbildning/kurs

DATOR/IT-KOMPETENS
Till exempel Excel, SAP, Photoshop

SPRÅKKUNSKAPER
Ange språk – gradera kunskapsnivå: modersmål, flytande, goda kunskaper eller grundläggande kunskaper

ÖVRIGA MERITER
Till exempel körkort, fackligt arbete, ideella uppdrag

PERSONLIGT
Beskriv dig själv kort, lyft gärna dina starka sidor

Referenser och betyg lämnas på begäran.