Att jobba i Sverige
Om du blir sjuk eller om dina barn blir sjuka

Om du blir sjuk
Om du eller ditt barn blir sjuk och du inte kan gå till jobbet är det viktigt att du berättar det så fort du kan för din arbetsgivare. Att ringa, maila eller skicka ett SMS brukar vara det vanligaste sättet att berätta det på. Fråga din chef vilket sätt hen tycker är bäst.

Sjuklön
Du har rätt att få sjuklön medan du är sjuk. För att få sjuklön ska ditt jobb vara planerat till minst 1 månad. Eller du ska ha jobbat i minst 14 dagar. Sjuklönen är 80 % av din vanliga lön. Det är din arbetsgivare som betalar sjuklönen. Sjuklön betalas ut de första 14 dagarna när du är sjuk

Karensdag - ingen lön första dagen
Den första dagen när du är sjuk, betalas ingen lön ut. Det kallas för karensdag.

Läkarintyg
Om du är sjuk i mer än 7 dagar behöver du lämna in ett intyg från läkare till din arbetsgivare.

Sjukpenning
Om du är sjuk längre än 14 dagar får du inte längre sjuklön från din arbetsgivare. Istället får du sjukpenning från Försäkringskassan. Du måste själv ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan

Om ditt barn är sjukt (VAB)
Vård av barn, VAB, betyder att du stannar hemma från jobbet för att ta hand om ett sjukt barn. Vid VAB får du inte lön från din arbetsgivare. Istället kan du få ersättning från Försäkringskassan. Du ansöker själv om ersättning från Försäkringskassan

Lästips:
Försäkringskassan
Försäkringskassan om VAB
Försäkringskassan om sjukpenning

Att jobba i Sverige
Om du blir sjuk eller om dina barn blir sjuka

Om du blir sjuk
Om du eller ditt barn blir sjuk och du inte kan gå till jobbet är det viktigt att du berättar det så fort du kan för din arbetsgivare. Att ringa, maila eller skicka ett SMS brukar vara det vanligaste sättet att berätta det på. Fråga din chef vilket sätt hen tycker är bäst.

Sjuklön
Du har rätt att få sjuklön medan du är sjuk. För att få sjuklön ska ditt jobb vara planerat till minst 1 månad. Eller du ska ha jobbat i minst 14 dagar. Sjuklönen är 80 % av din vanliga lön. Det är din arbetsgivare som betalar sjuklönen. Sjuklön betalas ut de första 14 dagarna när du är sjuk

Karensdag - ingen lön första dagen
Den första dagen när du är sjuk, betalas ingen lön ut. Det kallas för karensdag.

Läkarintyg
Om du är sjuk i mer än 7 dagar behöver du lämna in ett intyg från läkare till din arbetsgivare.

Sjukpenning
Om du är sjuk längre än 14 dagar får du inte längre sjuklön från din arbetsgivare. Istället får du sjukpenning från Försäkringskassan. Du måste själv ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan

Om ditt barn är sjukt (VAB)
Vård av barn, VAB, betyder att du stannar hemma från jobbet för att ta hand om ett sjukt barn. Vid VAB får du inte lön från din arbetsgivare. Istället kan du få ersättning från Försäkringskassan. Du ansöker själv om ersättning från Försäkringskassan

Lästips:
Försäkringskassan
Försäkringskassan om VAB
Försäkringskassan om sjukpenning