Att jobba i Sverige
Att jobba som konsult hos ett bemanningsföretag

När du arbetar som konsult i ett bemanningsföretag är företaget som är din arbetsgivare. Ditt jobb utför du ute hos en eller flera av bemanningsföretagets kunder.

Arbetare eller tjänsteman
Anställda delas ofta upp i två grupper, arbetare och tjänstemän. Man kan lite förenklat säga att tjänstemän arbetar på kontor och arbetare jobbar mer direkt i verksamheten. Det finns olika regler och avtal beroende på om du är arbetare eller tjänsteman. Du ser i ditt anställningsavtal om du räknas som arbetare eller tjänsteman.

Bemanning

Regler och kollektivavtal
Om du arbetar för ett företag som är medlem i Almega Bemanningsföretagen så har du samma villkor och trygghet som i vilket annat företag som helst som omfattas av kollektivavtalen. Till exempel har du fem veckors semester och en garantilön – oavsett om du för tillfället har ett uppdrag eller inte.

Vad innebär det att vara tillgänglig konsult?
Om du av någon anledning inte är utbokad på uppdrag men har en anställning så är du tillgänglig konsult. Din arbetsgivare letarn då efter nya uppdrag till dig. Uppdragen är utifrån din sektor (tjänsteman/arbetare). Dina nya uppdrag ska också vara i den region du är anställd. Är du anställd i Stockholm kommer du inte få uppdrag i Göteborg. Däremot kan du få uppdrag inom Stockholms län.

Vad händer om jag tackar nej till ett uppdrag?
Tackar du nej till ett uppdrag tackar du även nej till lönen för den perioden som uppdraget sträcker sig över. Det kommer läggas in som tjänstledighet när du rapporterar din tid.

Vem är min chef?
Din kontaktperson, ofta med titeln konsultchef, hos bemanningsföretaget är din chef. Hen ansvarar för allt som rör ditt avtal, dina tidrapporter och annan administration kring din anställning. Ute hos företaget där du har dina uppgifter kommer du sedan att ha någon eller några leder dig i dagliga arbete.

Hur säger jag upp mig?
Om du vill sluta ditt jobb har du en månads uppsägningstid. Din arbetsgivare kan alltså alltid kräva att du jobbar ytterligare en månad efter att du har sagt upp dig. I ditt avtal kan det finnas andra tider.

Som bemanningskonsult kontaktar du din konsultchef för att säga upp dig. Förutom att berätta det för din konsultchef ska du säga upp dig skriftligt. Ett mail med tydligt datum räknas som skriftligt.

Kan jag bli uppsagd
Som anställd via ett bemanningsföretag gäller samma uppsägningsregler som för vanliga anställningar. Det är din anställningsform som styr vilka regler som gäller.

Läs mer om olika anställningsformer

Att jobba i Sverige
Att jobba som konsult hos ett bemanningsföretag

När du arbetar som konsult i ett bemanningsföretag är företaget som är din arbetsgivare. Ditt jobb utför du ute hos en eller flera av bemanningsföretagets kunder.

Arbetare eller tjänsteman
Anställda delas ofta upp i två grupper, arbetare och tjänstemän. Man kan lite förenklat säga att tjänstemän arbetar på kontor och arbetare jobbar mer direkt i verksamheten. Det finns olika regler och avtal beroende på om du är arbetare eller tjänsteman. Du ser i ditt anställningsavtal om du räknas som arbetare eller tjänsteman.

Bemanning

Regler och kollektivavtal
Om du arbetar för ett företag som är medlem i Almega Bemanningsföretagen så har du samma villkor och trygghet som i vilket annat företag som helst som omfattas av kollektivavtalen. Till exempel har du fem veckors semester och en garantilön – oavsett om du för tillfället har ett uppdrag eller inte.

Vad innebär det att vara tillgänglig konsult?
Om du av någon anledning inte är utbokad på uppdrag men har en anställning så är du tillgänglig konsult. Din arbetsgivare letarn då efter nya uppdrag till dig. Uppdragen är utifrån din sektor (tjänsteman/arbetare). Dina nya uppdrag ska också vara i den region du är anställd. Är du anställd i Stockholm kommer du inte få uppdrag i Göteborg. Däremot kan du få uppdrag inom Stockholms län.

Vad händer om jag tackar nej till ett uppdrag?
Tackar du nej till ett uppdrag tackar du även nej till lönen för den perioden som uppdraget sträcker sig över. Det kommer läggas in som tjänstledighet när du rapporterar din tid.

Vem är min chef?
Din kontaktperson, ofta med titeln konsultchef, hos bemanningsföretaget är din chef. Hen ansvarar för allt som rör ditt avtal, dina tidrapporter och annan administration kring din anställning. Ute hos företaget där du har dina uppgifter kommer du sedan att ha någon eller några leder dig i dagliga arbete.

Hur säger jag upp mig?
Om du vill sluta ditt jobb har du en månads uppsägningstid. Din arbetsgivare kan alltså alltid kräva att du jobbar ytterligare en månad efter att du har sagt upp dig. I ditt avtal kan det finnas andra tider.

Som bemanningskonsult kontaktar du din konsultchef för att säga upp dig. Förutom att berätta det för din konsultchef ska du säga upp dig skriftligt. Ett mail med tydligt datum räknas som skriftligt.

Kan jag bli uppsagd
Som anställd via ett bemanningsföretag gäller samma uppsägningsregler som för vanliga anställningar. Det är din anställningsform som styr vilka regler som gäller.

Läs mer om olika anställningsformer