Att jobba i Sverige
Att arbeta som frilansare

Om du inte är anställd av något företag kan du jobba för uppdragsgivare som konsult eller frilansare på egen hand. Om man förklarar det enkelt finns det två olika sätt:

  1. Du startar själv ditt eget företag och fakturerar dina kunder.
  2. Eller du arbetar som egenanställd via ett egenanställningsföretag. Egenanställning är innebär att du som privatperson kan fakturera företag utan att själv ha ett eget företag. Då blir du under kort tid anställd i ett egenanställningsföretag under den tid du utför ett uppdrag hos en kund. Efter avslutat uppdrag blir kunden fakturerad av egenanställningsföretaget, som också betalar ut lön till dig. Egenanställningsföretaget ansvarar för att skatt och sociala avgifter betalas in korrekt.

Fotograf

Matchningsföretag
Det finns flera företag som matchar arbetsgivare med frilansare. De hjälper ofta kundföretaget med att hitta rätt person till rätt uppdrag genom att exempelvis lägga ut annons, ta in ansökningar och intervjua personer för att se vem som matchar bäst.

Egenanställningsföretaget är din arbetsgivare
Det är med dem du har ditt anställningsavtal och det är de som kommer att betala ut din lön och skicka ut din lönespecifikation. De betalar moms, skatt och sociala avgifter.

Kundföretaget är din uppdragsgivare
Det företag där du jobbar är din uppdragsgivare. De köper dina tjänster som ett frilansuppdrag. Det innebär att de fungerar som din arbetsledare och berättar vad som ska utföras. De är inte ansvariga för din lön eller ditt anställningsavtal.

Att jobba i Sverige
Att arbeta som frilansare

Om du inte är anställd av något företag kan du jobba för uppdragsgivare som konsult eller frilansare på egen hand. Om man förklarar det enkelt finns det två olika sätt:

  1. Du startar själv ditt eget företag och fakturerar dina kunder.
  2. Eller du arbetar som egenanställd via ett egenanställningsföretag. Egenanställning är innebär att du som privatperson kan fakturera företag utan att själv ha ett eget företag. Då blir du under kort tid anställd i ett egenanställningsföretag under den tid du utför ett uppdrag hos en kund. Efter avslutat uppdrag blir kunden fakturerad av egenanställningsföretaget, som också betalar ut lön till dig. Egenanställningsföretaget ansvarar för att skatt och sociala avgifter betalas in korrekt.

Fotograf

Matchningsföretag
Det finns flera företag som matchar arbetsgivare med frilansare. De hjälper ofta kundföretaget med att hitta rätt person till rätt uppdrag genom att exempelvis lägga ut annons, ta in ansökningar och intervjua personer för att se vem som matchar bäst.

Egenanställningsföretaget är din arbetsgivare
Det är med dem du har ditt anställningsavtal och det är de som kommer att betala ut din lön och skicka ut din lönespecifikation. De betalar moms, skatt och sociala avgifter.

Kundföretaget är din uppdragsgivare
Det företag där du jobbar är din uppdragsgivare. De köper dina tjänster som ett frilansuppdrag. Det innebär att de fungerar som din arbetsledare och berättar vad som ska utföras. De är inte ansvariga för din lön eller ditt anställningsavtal.